Mustafa Kemal Neden Ankara' yı Seçti ? (27 Aralık 1919) (Tarih)

Mustafa Kemal Neden Ankara' yı Seçti ? (27 Aralık 1919)
 • İstanbul' a yakın olması
 • Batı cephesine yakın olması
 • Demir yollarının Ankara' ya kadar ulaşması
 • Haberleşme olanaklarının uygun olması
 • Halkın milli mücadele yanlısı olması
Son Osmanlı Mebusan Meclisi Açılıyor (12 Ocak 1920)
Genel Durum :
 • Amasya görüşmeleri sonrasında ülkede seçim yapıldı ve meclis açıldı.
 • Mustafa Kemal Erzurum' dan milletvekili seçilmesine karşın güvenlik sebebiyle İstanbul' a gitmedi.
İstanbul' a giden arkadaşlarına ise :
 • Beni başkan seçin.
 • Müdafa-i Hukuk grubunu kurun.
 • Misak-ı Milli' yi kabul edin.
İlk iki isteği gerçekleşmezken son isteği yerine getirilecektir.

Misak-ı Milli : Son Osmanlı Meclis-i Mebusan tarafından alınmıştır.
Misak-ı Milli (Ulusal Antlaşma) (28 Ocak 1920)
 • Vatan bir bütündür parçalanamaz.
 • Sınırlar Mondros öncesi sınırlardır.
 • Eğer halkın çoğunluğu Arapsa halkın oyuna başvurulacaktır.
 • Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
 • Doğudaki üç sancakta (Kars, Ardahan, Batum) halkın geleceği halk oyu ile belirlenecektir.
 • Batı Trakya' nın durumu halk oyuna sunulacaktır.
 • Ülkemizdeki azınlık hakları komşu ülkelerdeki azınlık hakları ile aynı olacaktır.
 • İstanbul' un ve Marmara Denizi' nin güvenliği sağlanacaktır.
Sonuçlar
 • İstanabul İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildi (16 Mart 1920)
 • Ali Rıza Paşa görevden alınmış Salih Paşa hükümeti kurulmuştur.
 • Ankara' da TBMM' nin açılmasına neden olmuştur.
Önemi (Sınırlarımız artık belirlendi.)
 • Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
 • Kurtuluş Savaşı' nın programı olmuştur.
 • Sorunlara barışçıl çözüm önermiştir.
 • Ülkelerin meclislerine duyurulması kararkaştırılmıştır.
 • Padişah onaylamamıştır.


Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »
Thanks for your comment