Tarih Bilimine Giriş (Tarih)


Tarih : İnsan topluluklarının siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ilişkilerini, yer, zaman, mekan, neden - sonuç, objektif,  belgelere dayanarak anlatan bilim dalına verilen addır.

Olay : Kısa süreli gelişmeler                                                 Olgu : Uzun süreli gelişmeler

Tarihi Olayların Özellikleri :
Tarih geçmişte yaşanan olaylardır.
Belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.
Belgelere dayanır ve tekrarlanamaz.
Belli bir kanun ve kuralı yoktur.
Neden sonuca dayanır.

Tarih Araştırmalarındaki Metod
Tasnif :  Sınıflandırma
Tahlil : İçeriği hakkında bilgi sahibi olma
Tenkit : Eleştirme

Tasnif : Zamana Göre Sınıflandırma Ör: Yeni Çağ Tarihi
             Mekana Göre Sınıflandırma Ör: Türkiye Tarihi
             Konuya Göre Sınıflandırma Ör:  Ekonomik Tarih

Tarihe Yardımcı Bilimler
Coğrafya - Ör : Yer ve İklim Bilimi
Arkeoloji - Ör : Kazı Bilimi
Antropoloji - Ör : Irk Bilimi
Etnografya - Ör : Kültür Bilimi
Kronoloji - Ör : Zaman Bilimi
Epigrafya - Ör : Kitabe Bilimi
Filoloji - Ör : Dil Bilim
Paleoğrafya - Ör : Yazı Bilimi
Diplomatik - Ör : Devletlerin iç ve dış yazışmalarıyla ilgilenir.
Nümizmatik - Ör : Para Bilimi
Sosyoloji - Ör : Toplum Bilimi
Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »

4 yorum

Click here for yorum
Thanks for your comment