Temel Geometrik Kavramlar ve İspat Biçimleri (Geometri)

Önerme : Doğru veya yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir.Önermeler aksiyomlar ve teoremler olmak üzere ikiye ayrılır.

Aksiyom (Postulat) : Doğruluğu ispat edilemeyen veya ispatına gerek duyulmayan ancak doğruluğu kabul edilen önermelere aksiyom yada postulat denir.

Teorem : Doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem denir.

Öklit'in İlk 5 Postulatı ;
1-) Farklı iki noktadan yalnız bir doğru geçer.
2-) Bir doğru parçası sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
3-) Merkezi ve yarı çapı verilen bir çember çizilebilir.
4-) Bütün dik açılar eşittir.
5-) Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir tek paralel doğru çizilir.

İspat Biçimleri : Doğruluğu ispatlanmış olan önermelere teorem denir. Bir teoremin ispatını yaparken aksiyomi tanım ve diğer teoremleri kullanıyoruz.

1-) İki Kolonlu İspat : Bu ispat biçiminde ilk sütunda ifadeler 2. sütünda ise gerekçeler yer alır.
2-) Akış Diyagramlı İspat Biçimi :  Bu ispat biçiminde açıklamalar kutuların içine yazılarak oklar yardımıyla yönü belirtilir. Kullanılan özellikler, teoremler, aksiyomlar ve tanımlar kutuların altına yazılır.
3-) Paragraf İspat Biçimi : Bu ispat biçiminde detaylı açıklamalara yer verilir. İspat bitene kadar aşamalar gerekçeleriyle bildirilir.
Yeni Kayıtlar
« Prev Post
Önceki Kayıtlar
Next Post »

6 yorum

Click here for yorum
yunus
24 Eylül 2012 19:04 ×

Kısa ve öz teşekkürler.

Balas
avatar
admin
Adsız
19 Kasım 2012 21:15 ×

vitamin dekini anlamak mümkün değil kısa ve öz teşekkürler :)

Balas
avatar
admin
Adsız
24 Eylül 2013 19:29 ×

tşk ederim

Balas
avatar
admin
Adsız
17 Kasım 2013 09:48 ×

kısa ve öz allah razı olsun

Balas
avatar
admin
Adsız
16 Aralık 2013 18:03 ×

Ornek bulabilecegim bi adres varmi

Balas
avatar
admin
Thanks for your comment