Lise Notları

Ünsüz Değişimi / Yumuşaması (Dil ve Anlatım)

9 Ekim 2014 Perşembe yazildi.
Sonunda "p, ç, t, k" sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüylebaşlayan bir ek aldığı zaman sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g/ğ" olur.

ilaç-ı / ilacı
kitap-ı / kitabı
git-en / giden
renk-i / rengi
yürek-i / yüreği
dert-i / derdi

*Bazı tek heceli kelimelerin bir kısmı bu kurala uymaz:
tek-il / tekil
saç-a /saça
ek-in / ekin
iç-i / içi
seç-enek / seçenek
bak-ıcı / bakıcı
ilk-in / ilkin
iç- ecek / içecek
maç-a / maça

*Bazı tek heceli kelimeler ise bu kurala uyar:
taç-a / taca
dip-e / dibe
uç-a / uca
kap-a / kaba
renk-e / renge

*İki ünsüzle biten bazı sözcükler bu kurala uymaz.
çark-ı / çarkı
kork-ak / korkak
sark-aç / sarkaç

*Birden fazla heceden oluştuğu halde ünsüz yumuşamasına uğramayan Türkçe sözcüklerde vardır.
yanıt-ı / yantı
dinlet-i / dinleti
gözet-en / gözeten
konut-u / konutu

*Yabancı asıllı kelimeler genellikle bu kurala uymaz.
devlet-in / devletin
millet-e / millete
hukuk-un / hukukun

*Yumuşamaya uğrayan yabancı asıllı sözcükler de vardır.
meslek-i / mesleği
estetik-i / estetiği

Not : Özel isimlerdeyse söyleyişte olsa bile yazıda gösterilmez. Mahmut ' u , Ahmet ' i , Sinop ' a , Zonguldak ' a

Ünsüz Benzeşmesi / Sertleşmesi (Dil ve Anlatım)

yazildi.
Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır.
Sert ünsüzler f, s, t, k, ç, ş, h, p, harfleridir. (Ezberlemesi kolay olsun diye fıstıkçışahap diyerek şifreleyebilirsiniz.) Bunların dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir. Bir sözcük sert bir ünsüzle biter ve o sözcüğe c, d, g ünsüzleriyle başlayan bi ek gelirse bu durumda ekin başındaki ünsüzler sertleşir.

Örnekler :

koltuk-dan / koltuktan
ağaç-dan / ağaçtan
millet-ce / milletçe
ocak-cı / ocakçı
sınıf-da / sınıfta
git-di / gitti
aşcı / aşçı
Türk-ce / Türkçe
kes-gin / keskin
seç-gin / seçkin
bas-gı / baskı
1905-de / 1905 ' te

Not: Bazı kelimelerde sertleşme olmaz. Örneğin : üç-gen , dört-gen , beş-gen

Not: Birleşik sözcüklerde, yabancı dillerden alınma sözcüklerde ve "de" bağlacında bu kural aranmaz.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

29 Eylül 2014 Pazartesi yazildi.

2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Düzce Üni. Çerkez Dili ve Edebiyatı TS-2 21 269,75008 328,91909

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Taban Puanları

yazildi.

2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Biyoenformatik ve Genetik Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Kadir Has Üni. Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 356,38145 378,58322
Kadir Has Üni. Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 20 226,62354 326,10301

Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü Taban Puanları

23 Eylül 2014 Salı yazildi.

2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Basım Yayın Üretim Teknolojileri Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Marmara Üni. Basım Teknolojileri YGS-1 31 274,39097 321,94009
İstanbul Ticaret Üni. Basım Yayın Üretim Teknolojileri  (Tam Burslu) TM-1 3 259,29830 266,85457
İstanbul Ticaret Üni. Basım Yayın Üretim Teknolojileri  (Ücretli) TM-1 3

İstanbul Ticaret Üni. Basım Yayın Üretim Teknolojileri  (%50 Burslu) TM-1 14

İstanbul Ticaret Üni. Basım Yayın Üretim Teknolojileri  (%25 Burslu) TM-1 10

Azer. Dev. Med İnce Sa.Ü. Basım Yayın ve Redakte (Ücretli) TS-1 5

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

18 Eylül 2014 Perşembe yazildi.

2014-2015 yerleştirme sonuçlarına göre Adli Bilişim Mühendisliği olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Fırat Üni. Adli Bilişim Mühendisliği MF-4 29 294,70574 373,22671
Fırat Üni. Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 257,12112 292,75056
Fırat Üni. Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 251,04623 264,57429
Fırat Üni. Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 241,20062 250,52984

Köklü Sayılar (Matematik)

yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Köklü Sayılar konusunu anlatıyor.Köklü Sayılar 1Köklü Sayılar 2

Köklü Sayılar 3 

Köklü Sayılar 4 

Köklü Sayılar 5 

Köklü Sayılar Soru Çözüm