Lise Notları

Bir Devlet Doğuyor (Osmanlı'nın Kuruluşu) (Tarih)

27 Ocak 2015 Salı yazildi.
Osman Bey (1281-1326) (Aşireti devlet yapan adam)
 • 1299 'da devletin kuruculuğunu üstlendi.
 • Karacahisar, Yarhisar, Bilecik, İnegöl'ü topraklarına kattı.
 • Koyunhisar Savaşı  : Bizans - Osmanlı arasında oldu. Galibiyet Osmanlıya ait.(Osmanlı - Bizans arasındaki ilk savaştır.)
 • Mudanya'nın Fethi 1321 ' de gerçekleşti.
 • İlk Osmanlı parası basılmışltır.
Orhan Gazi (1326 - 1362) ( Bizansa diz çöktüren kahraman)
 • Bursa Fethedildi ve Başkent yapıldı. (1326)
 • Maltepe Savaşı : Bizans ve Osmanlı yeniden karşı karşıyadır.
 • Sebebi ; İznik'in kuşatılması
 • Sonuç : İznik, Gemlik, İzmit Osmanlının eline geçti.
 • Karesioğlları Osmanlıya katıldı. (Osmanlı'nın ilk aldığı beylik)
 • Osmanlı Donanmasının güçlenmesi Karesioğullarıyla gerçekleşti.
 • Ankara Ahilerden alınarak Osmanlı topraklarına katıldı.
 • 1351 yılında Çimpe Kale'si alınmıştır.
 • İlk divan teşkilatı kurulmuştu.
 • İskan siyaseti(Yerleştirme) izlendi.
 • Yaya ve Müsellemden oluşan ordu kuruldu.
 • İlk imarethaneler, medreseler kuruldu.
 • Yapılan bu çalışmalarla beylikten devlete geçiş sağlanmıştır.
I. Murat (1362 - 1389) (Haçlıları yola getiren şehit)
 • Germiyanoğulları Beyliği çeyiz olarak alınmıştır.
 • Hamitoğulları Beyliğinden Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç, Karaağaç alınmıştır.
 • Karamanoğulları beyliği alınmıştır.
 • Bizans ve Bulgar kuvvetleri  - Osmanlı arasında Sazlıdere Savaşı yapılmıştır. (İlk haçlı yenilgisi) (1364)
 • Sırplar - Osmanlı arasında Çirmen Savaşı yapılmıştır. Sonucunda Makedonya yolu Osmanlı'ya açılmıştır.
 • (1371)
 • I. Kosova Savaşı Osmanlı Devleti - Haçlılar arasında yapılmıştır.
 • Anadolu beyliklerinden alınan yardımla Osmanlı galip geldi.
 • Devşirme sistemi uygulanmıştır.
 • Pençik sistemi uygulanmaya başlandı.
 • Yeniçeri ocağını kurdu.
 • Tımar sistemini kurarak uygulamaya başladı.
 • Sadrazam, vezirlik, kazaaskerlik benzeri makamları oluşturarak devlet divanının gelişmesini sağladı.
I.Bayezid (Yıldırım Bayezid) (Niğbolu Kahramanı) (1389 - 1402)
 • Saruhan, Menteşe, Germiyanoğulları, Aydınoğulları bünyesine kattı.
 • Anadolu Beyler Beyliğini (Anadolu Eyaletini) kurdu.
 • Hamitoğulları ve Candaroğulları, Kastamonu şubesini ortadan kaldırır.
 • Niğbolu savaşı sonrası ilk kez Anadolu Türk birliği kuruldu.
 • İstanbul'u ilk kuşatan padişah olarak bilinir. Boğazları kontrol altına almak amaçlı Anadolu Hisarını yaptırdı.
 • I. Bayezid Eflak beyini vergiye bağlamıştır. Bulgarlar üzerine sefer yaparak Selanik'i almıştır. (1394)
 • Niğbolu Savaşı : Hacçlı - Osmanlı arasında galibiyet Osmanlıya aittir.
 • Mısır Halifesi Yıldırım'a "Sultan-ı İklim-i Rum" ünvanını verdi.
 • Ankara Savaşı : Timur Devleti ile Osmanlı arasında yapılmıştır.
 • Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybettiği savaşın sonucunda ;
 • Anadolu'da Türk Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etti.
 • Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.
 • Osmanlı'nın balkanlarda ilerleyişi durdu.
 • Fetret Devri :Yıldırım'ın oğulları arasında 11 yıl boyunca taht mücadeleleri başlamıştır.
Mehmet Çelebi (I.Mehmet) (1413-1421) (Osmanlı'yı Yeniden Kuran Padişah)
 • Beyliklerle mücadele etmiş ve Anadolu'da Padişah hakimiyeti kurmaya çalışmıştır.
 • Osmanlı ve Venedikler arasında yapılan ilk savaşı Osmanlılar kazanmıştır.(İlk deniz savaşı) 
İç İsyanlar

 • Şeyh-Bedrettin İsyanı : İslam bilim dünyasının hemen hemen bir çok yerini gezmiş bir bilgindir. Görüşleri Osmanlı İslam anlayışına uymuyordu.
 • Dini nitelikli çıkmış bir isyandır.
 •  Mustafa Çelebi İsyanı : Mehmet Çelebinin kardeşi Mustafa Çelebi tarafından çıkarılmış bir isyandır. Siyasi nitelikli bir isyan.
II.Murat (1421 - 1451)

İç İsyanlar
Mustafa Çelebi İsyanı :
 • Siyasi nitelikli bir isyandır.
 •  II.Murat döneminde devam eden bir isyandır.
 • Mustafa Çelebinnin bizansa sığınmasıyla bir iç sorunken bir dış sorun haline geldi.

Küçük Mustafa İsyanı :
 • II. Muratın kardeşi Mustafa Çelebi'nin çıkarttığı isyandır.
 • Candaroğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları beyliği alınmıştır.
 Edirne Segedin Antlaşması
 • Bu antlaşma ile Bulgaristan Osmanlı toprağına katıldı.
 • Sırbistan bağımsız olacak ama Osmanlı'ya vergi ödeyecek.
Varna Savaşı
 • Haçlı ile Osmanlı arasında galip Osmanlı
 • Sonucunda; Balkanlarda sağlam bir hakimiyet kuruldu.
 • Yunanistan Osmanlı yönetiminde
II.Kosova antlaşması
 • Haçlılar ve Osmanlı arasında oldu.
 • Galibiyer Osmanlıya aittir.
 • Artık Osmanlı Balkanlara kesin olarak yerleşti.

Tarihin Başlangıcı ve Devirlere Ayrılması (Tarih)

14 Ocak 2015 Çarşamba yazildi.
Tarih Öncesi Çağlar
Eski Taş (Paleolitik) Devir : İlkel hayat, avcılık ve toplayıcılık, ateşin kullanılmaya başlaması
Orta Taş (Mezolitik) Devir : İklim şartları elverişli, üreticiliğe geçiş
Yeni Taş (Neollitik) Devir : İlk yerleşim yerleri, tarım ve ziraat, köy kültürü, iş bölümü, topraktan kap-kaçak yapımı
Maden Devri : Bakır, tunç, demir devri olarak üç dönemde incelenir. İlk yerleşim devletleri kuruldu (İlk şehir devletleri)

Takvimler
Ay yılı esasına göre takvimler : 1 yıl 354 gündür. Sümerler kullandı.
Güneş yılı esasına göre takvimler : 1 yıl 365 gün. Mısırlılar kullandı.

Türklerin Kullandığı Takvimler
On İki Hayvanlı Türk Takvimi : Güneş yılı, İslamiyet öncesi kullanıldı.
Hicri Takvim : 622 Hicretle başlar, Hz Ömer döneminde kullanılmaya başlandı.
Celali Takvim : Güneş yılı, Selçuklularda mali işlerde
Rumi Takvim : Osmanlıda Mali işlerin düzenlenmesinde kullanıldı. 
Miladi Takvim
Yunan ve Romalılar tarafından geliştirildi.
Başlangıcı Hz. İsa'nın doğumudur.
1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlandı.

Fonksiyonlar (Matematik - Şenol Hoca)

13 Ocak 2015 Salı yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Çarpanlara Ayırma konusunu anlatıyor.

Fonksiyonlar 1
 

 

Fonksiyonlar 2


 

Fonksiyonlar 3
 


Fonksiyonlar 4


 

Fonksiyonlar 5Fonksiyonlar 6


 

Fonksiyonlar 7


 

Fonksiyonlar 8


 

Fonksiyonlar Soru Çözümü

Modüler Aritmetik (Matematik - Şenol Hoca)

yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Modüler Aritmetik konusunu anlatıyor.

Modüler Aritmetik 1

 

Modüler Aritmetik Soru ÇözümüKümeler (Matematik - Şenol Hoca)

yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Kümeler konusunu anlatıyor.

Kümeler 1
 

 

Kümeler 2


 

Kümeler Soru Çözümü
 

Çarpanlara Ayırma (Matematik - Şenol Hoca)

12 Ocak 2015 Pazartesi yazildi.
Merhaba Arkadaşlar aşağıda bulunan videolarda Şenol Hoca Matematik Çarpanlara Ayırma konusunu anlatıyor.

Çarpanlara Ayırma 1
 

 

Çarpanlara Ayırma 2


 

Çarpanlara Ayırma 3
 


Çarpanlara Ayırma 4


 

Çarpanlara Ayırma Soru Çözümü

Ünsüz Değişimi / Yumuşaması (Dil ve Anlatım)

9 Ekim 2014 Perşembe yazildi.
Sonunda "p, ç, t, k" sert ünsüzleri bulunan kelimeler ünlüylebaşlayan bir ek aldığı zaman sonlarındaki sert ünsüzler yumuşayarak "b, c, d, g/ğ" olur.

ilaç-ı / ilacı
kitap-ı / kitabı
git-en / giden
renk-i / rengi
yürek-i / yüreği
dert-i / derdi

*Bazı tek heceli kelimelerin bir kısmı bu kurala uymaz:
tek-il / tekil
saç-a /saça
ek-in / ekin
iç-i / içi
seç-enek / seçenek
bak-ıcı / bakıcı
ilk-in / ilkin
iç- ecek / içecek
maç-a / maça

*Bazı tek heceli kelimeler ise bu kurala uyar:
taç-a / taca
dip-e / dibe
uç-a / uca
kap-a / kaba
renk-e / renge

*İki ünsüzle biten bazı sözcükler bu kurala uymaz.
çark-ı / çarkı
kork-ak / korkak
sark-aç / sarkaç

*Birden fazla heceden oluştuğu halde ünsüz yumuşamasına uğramayan Türkçe sözcüklerde vardır.
yanıt-ı / yantı
dinlet-i / dinleti
gözet-en / gözeten
konut-u / konutu

*Yabancı asıllı kelimeler genellikle bu kurala uymaz.
devlet-in / devletin
millet-e / millete
hukuk-un / hukukun

*Yumuşamaya uğrayan yabancı asıllı sözcükler de vardır.
meslek-i / mesleği
estetik-i / estetiği

Not : Özel isimlerdeyse söyleyişte olsa bile yazıda gösterilmez. Mahmut ' u , Ahmet ' i , Sinop ' a , Zonguldak ' a